ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН

СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ, РАЗРАБОТЕНИ В ИИТ-БАН


СИСТЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ
e-mail:
Разбаботени софтуерни продукти


СИСТЕМИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ
e-mail:


ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
e-mail:


ARTIFICIAL INTELLIGENCE
e-mail:


ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
e-mail:


ДРУГИ ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ