ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН

Новини и събития

27.09 – 01.10 2010, Габрово: ВТОРА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ.
От 27 септември до 1 октомври 2010 година в ТУ-Габрово се проведе втора интензивна програма за обучение на крайни бенефициенти в рамките на проект “Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки ”, No: BG 051 PO 001-3.3.04/13, финансиран от Европейски социален фонд, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Докторанти и млади учени от 7 университета в България и института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) на БАН, парньори по проекта, в продължение на една седмица слушаха лецкии от областта на компютърните системи и технологии, информатиката и компютърните науки, изнесени от видни наши учени и специалисти: проф.дтн. Нина Синягина, проф. д.м.н. Стоян Капралов, проф.д-р Пламенка Боровска, проф.дтн. Тодор Стоилов и доц.д-р Маргарита Тодорова.
По дисциплината “Разработка и управление на проекти” бяха оформени 6 екипа, които разработи 6 проекта. Конкурсът за най-добре разработен проект беше спечелен от екип от Русенски университет и ТУ-София на тема: “Красиви и топли сгради” по програмата “Интелигентна енергия за Европа”.
Както самите участници в обучението, така и Управителният съвет на проекта останаха изключително доволни от организацията на работа, за което заслуга имат доц.дтн. Райчо Иларионов, зам. Ректор на ТУ-Габрово и гл.ас.д-р Иван Симеонов от катедра «КСТ» - ТУ- Габрово.
20.08.2010 Конкурси за редовни докторанти в ИИТ-БАН през учебната 2010/2011 г. (ДВ бр. 62 от 10.08.2010 г.)
В срок от 20.08.2010 г. до 20.10.2010 г. се подават молби за участие в конкурс за редовни докторанти по специалност 01.01.12 "Информатика" - 3 бройки.
Необходими документи към молбата: 1) автобиография, 2) нотариално заверено копие от дипломата за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" с приложението, 3) удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, 4) кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответните научни области, 5) фактура (или копие) за платена такса 30.00 лева в Центъра за обучение при БАН - ул. Сердика № 4 (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
за повече информация: тел. 02 9792925, е-mail: office(at)iit.bas.bg

29.09 - 04.10.2009, Международна конференция Автоматика и информатика'09, София, България

21 – 26 June, 2009 World Conference on MCDM 2009, The 20th International Conference on Multiple Criteria Decision Making, Chengdu/Jiuzhaigou, China http://www.mcdm2009.cn/
18-19 June 2009, INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, University of Ruse, Bulgaria http://www.compsystech.org
10 - 12 June 2009 The Second International Conference on Creativity and Innovation in Software Engineering (CISE’09) Ravda (Nessebar), Bulgaria
за повече информация: http://www.cise09.org
5 март 2009
Uvazhaemi kolegi,	
Imate vuzmozhnost da polzvate dostuput do basite danni na OvidSP. 
Predostaven ni e dostup do:
Bibliography of the History of Art -- from 1990 to December 2007
International Repertory of the Literature of Art -- from 1975 to1989
Repertoire d'Art et d'Archeologie -- from 1973 to1989
MathSci -- from1940 to February 2009
Dopulnitelna infrormatsia kak da se polzvat resursite 
mozhe da namerite na URL:
http://resourcecenter.ovidsp.com/
Polzotvornno polzvane: Sabina
5 март 2009 Съобщение от M.Geiger - MCDM Newsletter
На посочения адрес се намира поредният брой на бюлетина на MCDM обществото
http://mcdmsociety.org/MCDMNews/MCDMeNews_2009_1.pdf
От 20-23 октомври в София се проведе семинар на тема “Разпределени компютърни и телекомуникационни мрежи” (Distributed Computer and Communication Networks – DCCN-2008).
Семинарът се организира от Института по проблеми на предаване на информацията към Руската академия на науките и Института по информационни технологии към Българската академия на науките и е продължение на редица традиционно организирани конференции в България (София, 1995, 2005, 2006), Израел (Тел Авив, 1996,1997,1999, 2001) и в Русия (Москва, 1998, 2000, 2003, 2007). Основна идея на семинара е да се обменят теоретичните и практични резултати, получени от учените в различните страни при проектирането и реализацията на разпределени компютърни и телекомуникационни мрежи.
На семинара присъстваха руските учени проф. дтн В. М. Вишневский, ст.н.с. Н. В. Баканова, н.с. С. А. Шпилев, а от българска страна участваха водещи специалисти от Института по информационни технологии, от Института по математика и информатика, от Института по паралелна обработка на информацията и др.
Семинарът беше открит с встъпително слово от заместник директора на Института по информационни технологии ст.н.с. д-р Боян Метев, който подчерта актуалността на обсъжданите проблеми, предимствата на съвместното сътрудничество и пожела ползотворна работа. Проф. Вишневский представи изследванията и новите идеи на сътрудниците от Института по проблеми на предаване на информацията в областта на информационните процеси и мрежи, като особено внимание беше обърнато на състоянието и перспективите на развитие на широколентовите безжични технологии.
Разгледани бяха особеностите при стандартизиране на безжичните промишлени мрежи, на модернизирането на радиовръзките и избора на математически модели и технологии. Обсъдено беше и включването на динамични модели на предметни области в методологията на проектирането на информационни системи и др.
Интерес предизвикаха и редица доклади на българските учени относно: проблеми на взаимодействие на различни цифрови устройства в жилищна среда; програмни модели на алгоритми за безконфликтни разписания в комуникационни възли и тяхното компютърно моделиране; проблеми за сливане на данните в многопозиционни радиолокационни системи; актуални проблеми и трафични модели в телекомуникационни системи; въпроси, свързани с информационната сигурност и др.
Сборникът с докладите, представени на семинара, беше предварително публикуван и раздаден. Дискусиите бяха особено оживени и с активното участие на млади учени. Проведеният семинар очерта перспективата за по-нататъшно ползотворно научно сътрудничество.

13-та Международна конференция АИМСА 2008 “Изкуствен интелект: методология, системи, приложения. Изкуствения интелект на работа”, Варна, 04-06 септември 2008 г.
От 04 до 06 септември 2008 г. в хотел “Марина” – курорта “Слънчев ден” край Варна се състоя Традиционната международна конференция АИМСА 2008 “Изкуствен интелект: методология, системи, приложения. Изкуствения интелект на работа” (AIMSA 2008 – 13th International Conference on Artificial Intelligence: Methodology, Systems, Applications “AI@Work”). АИМСА е традиционна международна конференция, провеждана на всеки две години от 1984 г. насам и организирана от Института по информационни технологии при Българската академия на науките (ИИТ-БАН) и Българската асоциация по изкуствен интелект (БАИИ). В конференцията участваха 61 души от 13 страни – България (25), Италия (8), Великобритания (5), Франция (4), Испания (3), Румъния (3), Полша (3), Финландия (3), Германия (2), Чехия (2), Холандия (1), Мексико (1) и Сърбия (1). Тазгодишното издание на конференцията АИМСА протече на традиционното качествено ниво за международна конференция в областта и изигра напълно ролята си на форум за обмен на най-актуална информация за изследванията и разработките в областта на Изкуствения интелект и за установяване на плодотворни контакти за бъдещи съвместни изследвания и разработки.

Министерството на образованието и науката, в качеството си на Междинно звено на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси”, връчи грамота на Институт по информационни технологии към БАН за получена отлична оценка на проект по схема BG051PO001/07/3.3-02 "Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени".

Научният отдел на НАТО подновява програмата "Наука за мир" с конкурс за предложения за научно-приложни проекти.
Информация: http://www.nato.int/science