ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН

ИЗБРАНИ МЕЖДУНАРОДНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ

Mеждународни проекти, финансирани от Комисията на Европейския съюз
Участие в съвместни международни изследователски и образователни проекти