ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН


Съдържанието на този сайт,
включително дизайн, софтуерни програми, рисунки, графики и друга информация,
представляват обект на авторско право по смисъла на
Закона за интелектуалната собственост и авторското право
и са притежание на
Института по Информационни Технологии
или на посочените като автори лица.